Shop

Latest Followers:

Marie Eriksson

Bokprofil - Runmagi

Bokprofil - Runmagi
click to view images (1)

Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver.

Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka.

25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet. 
Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid i dessa runor om du förstår vad varje bokstav har för energi. Genom att förstå och arbeta med runorna blir du initierad i denna urgamla kunskap.

Texten i denna bok är inte efter futharken eller utharken utan författarens egen vägleda kunskap om meningen med runornas skapelse ifrån början med Iss till den tomma eller fulla runan. 

Du finner i texten runtecknets betydelse, hur du skapar magi med varje runa, motpolsrunor, vad runan visar på i ditt liv och i det kan du finna vägledning  (spå). 

Varje runa är även tolkad till de olika elementen - eld, vatten, jord, luft och voiden.

150 skr Swish 073 063 1657


Text ur boken till Iss, delen om runmagi är inte med.

iss.pngIss (Isrunan) – Stillhet

Runtecknet
Är helt enkelt en ristning uppifrån, ned, när ristkniven tar en enkel form i trät, det behövs inget mer för att visa på den kraft som finns i denna runa. Markeringen att det är satt i trä, det är början, det enkla som bjuder in till en fortsättning.

Du kan prova att dra ristkniven nedifrån, upp, det är en helt annan känsla. Detta tecken skapas med att du drar ner strecket, markerar att det är här som allt är. Allt som kommer ifrån ovan ner till världen.

Den visar även på polerna, nord och sydpolen, samt all den energi som skapas mellan polerna.

Detta är runan som allting grundar sig på, den första ristningen, det som visar på is. Med is finns både den värsta kylan men utifrån den även värmen hettan som blir. Det sägs enligt Asamyten att från mötet av Nifelheim (kylan) och Muspeleim (värmen) skapades världen. Alltså en perfekt runa att börja med, i detta finns stillheten. Varandet men även kontrasten av växande när den energin släpps lös, i det skapandet av andra runor. Skapelsen runa är, det är grunden, det fasta (som kan bli flytande).

Runan representerar allt som är stilla, i det finns en avvaktan då energin är medveten om motsatsen, det är nu som allt ska vara stilla, "lugnet före stormen". Allt det som är det är.

Detta är runan för is, det frusna vattnet =känslor som tagit paus. Känslor är inte bara kärlek utan reaktioner, upplevelser av allt det som är. Ibland kan det behövas en tid av bara stillhet innan allt börjar flyta på igen.

Denna runa visar på att du nu bör ta det lugnt, avvakta, bara vara, inte känna efter, inte tänka efter utan bara agera efter hur du är i varje situation för du har redan mål inom dig. Du vet redan vad som gäller, nu gäller det att du ska stå kvar trygg i det som skapats, låta allt falla på plats innan du agerar. Det är nu du tar kontroll över dina upplevelser, värderar vad som är viktigt för dig, vilken grund du skapar.

Omvänd visar Iss att du har fastnat, inte vill eller vågar se möjligheterna till att komma vidare. En stagnation som kommer in för att du inte har agerat i balans, du får ingen respons i det du är i nu. Det kan även visa på en rädsla för dina egna känslor, rädd att tappa kontrollen.

Om du dragit Iss
V
isar Iss att det mesta i livet står nu stilla. Det är bara att acceptera att du behöver stanna upp först för att senare kunna gå vidare.  Du får se över vad du har, vad du behöver, vad som är ditt behov, troligen behöver du acceptera dig själv i det som är.

Om du inte vill se Iss visar det att du är rädd för stillhet, rädd att stanna upp, möta dina egna inre värderingar, rädd att se var du har skapat din grund. Om du vågar möta din rädsla, stanna upp i den, inse att du nu har alla möjligheter att avvakta, stå stadigare innan du agerar kommer energierna att ge dig stöd framöver. Du kan även hamna i motsatsen, att du fastnar i rutiner, slentrian, bör vara medveten om vad som din inre fokusering.

Motpolsruna - Solrunan
Det är den kraft som kan smälta isen, som med sin värme till och med kan förinta isen helt genom att smälta den, omvandla isen till vatten eller ånga.

Eld – Öster - Aktivitet
Denna runa, Issrunan visar att du har mycket kraft inom dig men det är inte tid att använda den kraften. Utan en tid med avvaktan där du senare kan förverkliga det som är viktigt för dig. Du kan med avvaktan vinna mer respekt, mer tid för det som ska bli. Du har redan kontrollen, makten över dina händelser, det är nu du ska stanna upp i det som du redan är i innan du forcerar fram mer ageranden. Lita till din egen kraft, ditt eget inre lugn, låt tiden visa dig när du ska agera utåt igen.

Vatten – Söder - Emotionellt
Issrunan visar att du har stängt av alla upplevelser, du behöver ta en paus för att sedan vara i upplevelsen av både stillhet och agerande. Ta dig tid att låta upplevelserna vara precis som de är just nu, utan värderingar eller känslomässiga svängningar. Du behöver stå stadigare i din egen känsla, vara mer medveten om vem du är, vad du är värd. Du har Iss med dig för att du frusit dina känslor till is, för att du antagligen inte vågar känna. Det är för att du inte har en inre balans eller vågar känna efter vad du upplever innerst inne. Kan vara en bra tid att vara för dig själv, inte känna eller fundera bara låta livet vara perfekt som det är.

Jord – Väster - Trygghet
Iss visar att det står stilla i ditt liv för att de ska göra det. Det är en bra tid för avvaktan, att bara vara i det som är. Du är inte i energi att förändra, skapa eller avveckla utan helt enkelt bara stå i det som du redan har. Lägg fokus på det som finns, din kraft, ditt materiella, det som du investerar både tid och pengar på. Stanna upp, tänk igenom, låt tiden gå, det finns motstånd, kämpa inte mot det utan låt det ta ut sig själv. Lär dig att se det som är innan du pressar vidare på att det ska utvecklas. Tiden är din bara du stannar upp för att ta tillvara på den.

Luft – Norr - Personlighet
Iss visar att det är en tid för tystnad, låt vindarna vina omkring dig medan du bara stannar upp precis där du är. Du kan genom avvaktan bli starkare nu. För genom introspektion, genom att bara vara blir du mer medveten om din egen kraft. I det kan du finna din inre styrka som senare kan komma till användning. Men nu, bör du avvakta, vila, bara ta hand om, vara i det som redan är. Se dock till att du är närvarande att du inte fastnar i rutiner istället.

Voiden -Andlighet
Iss visar dig att du har en stor kraft inom dig men troligen att du fokuserar mer på det som finns utom dig. Du bör återta din auktoritet, finna ditt inre fokus. Tillåta dig att avvakta för att senare agera, då med en kraftfullhet ända inifrån dig själv. Det är en period där du ska vara i det som är utan att söka värderingar och inre fokusering.

Använd denna runa
När du känner dig stressad, rastlös, virrig eller låter andra ta din energi. Sätt gränser genom att finna din inre fokusering. Använd Iss till att skydda din identitet, ditt jag, din kraft, dina mål för att skapa en starkare integritet.

Lite att tänka på
Leta efter streck och linjer i tillvaron, vad visar de på? I namn, i tecken, symboler? Säg symbolen Iss sakta med betoning på i, känn hur du skapar en fokusering inom dig. Håller energin samtidigt som du släpper ut den på ss men ändå håller den innanför tänderna, kraften finns kvar inom dig. Varför?


Pris: 150 skr

Jag använder Stripe som är ett av de ledande kortbetalningsföretag, sidan är https säker.

Du kan även betala via Paypal, klicka på varukorgen, klicka på Paypalsymbolen, följ anvisningarna. 
Eller skicka över PayPal till email ylvatrollstierna@gmail.com

Du kan även betala via internationell överföring då jag har spansk bank.
Sabadell IBAN ES8600811116590001541856
BIC BSABEDBB

EJ Swish.

Sida med information, bilder hur du betalar finner du här >>>


Information: En bokprofil är boken online på min sida. Anpassad till dator, surfplatta eller mobil.

Tags