Shop

Latest Followers:

Tarot, Keltiska Korset start 18/5

Tarot, Keltiska Korset start 18/5
click to view images (1)

Fristående fortsättningskurs till grundkurs I Tarot.

Fördel om du läst någon av mina böcker, men du får tillgång till bokprofilen Tarot 780 svar, i den finner du varje kort tolkat på varje position i Keltiska Korset.

Keltiska Korset är min personliga favoritutläggning som är den jag använder mest, den innehåller, visar på alla viktiga aspekter som vem du är, från inre, själen till din personlighet, ditt karma under perioden som du tolkar för. Vad som finns omkring dig ifrån din omgivning, hur du påverkas av andra. Vad som finns för dig i fyra olika perioder som du kan dela upp från timmar till årtionden, men personligen tycker jag ett år är max. Vad som är din viktiga ”nyckel” under perioden samt vad som är ödet, det som du planerar vidare från.

Keltiska Korset kan även läggas för olika frågor för att ge svar ur ett helt perspektiv grundat på ovanstående tolkning av de olika positionerna. Den kan användas för att se på en kärleksrelation, vad som finns i en arbetssituation, vad som finns ekonomiskt, vad som finns för hälsan, för ett inköp, ett projekt, ja vad som helst.

I denna kurs lär du dig att förstå vad de olika positionerna har för betydelse, hur du kan läsa ut dem i detalj som i en helhet.

Du som går kursen sänder in en fråga som du vill ha vägledning inför varje webmöte, jag lägger korten, monterar in dem i en PDF där vi tillsammans ser på samt tolkar för att ge dig förutom kunskap om utläggningen, korten även ett personligt svar. Inför varje webmöte får du en PDF med alla frågorna samt korten, under veckan studerar du korten, skriver ner en tolkning som vi sedan går igenom. Genom detta upplägg lär du dig bäst att förstå både korten samt utläggningen.
Dina frågor är det som du vill ha svar på men vi lägger inte för någon annan, d v s du kan inte fråga om vad en annan person har i sitt liv, däremot går det utifrån korten att se vad som påverkar dig från en annan person (vanlig fundering när det gäller kärleken).

Kursen är på sex gånger, ett tillfälle i veckan.
Du har ett eget ansvar att skicka in din fråga innan utsatt datum för att få med den till kommande veckas webmöte. Tystnadsplikt bland deltagare om vad som finns i korten, något som är självklart när det gäller att tolka kort för någon annan.

Webinartider
18/5 kl. 21
25/5 kl. 21
1/6 kl. 21
8/6 kl. 21
15/6 kl. 21
22/6 kl. 21

Pris: 900:-


Information: När du har bokat, betalt den distanskurs du önskar medverka på får du först tillgång till den bokprofil som ligger till grunden. Samt till kursprofilen. På den har du aktuella länkar till alla Zoommöten (nya länkar för varje träff).

Tags